Widok

WSPÓŁ-TWORZENIE REZYLIENCJI: SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIU PRZYKŁADY INTERWENCJI W KRYZYSIE SUICYDALNYM ORAZ LECZENIU TRAUMY/CO-CONSTRUCTING RESILIENCE: SOLUTION-FOCUSED EXAMPLES FROM SUICIDE INTERVENTON AND TRAUMA TREATMENT

300.00

PLN

Sprzedaż wyłączona

PODEJŚCIE DO TRAUMY, DYSOCJACJI I STRESU ZORIENTOWANE NA BUDOWANIE REZYLIENCJI/A RESILIENCE INFORMED APPROACH TO TRAUMA, DISSOCIATION AND STRESS

150.00

PLN

Sprzedaż wyłączona