NAGRANIA – Wieści z Polski . XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSR: Siła w Różnorodności.

NAGRANIA – Wieści z Polski . XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSR: Siła w Różnorodności.

W dniach 18 – 19 czerwca 2021r. odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach pt. „Siła w różnorodności. Konteksty zastosowania PSR”, która pierwszy raz w historii organizowana była przez Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach we współpracy z Sekcją Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego!
Prezentowany pakiet nagrań dotyczy części poza wykładowej: Wieści z Polski – o praktycznym zastosowaniu TSR w praktyce terapeutycznej, pomocowej, edukacyjnej.